SAVEC ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ

SAVEC ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਚੁਣੋ।:

ਕਵਿਤਾ 1
ਕਵਿਤਾ 2
ਕਵਿਤਾ 3
ਕਵਿਤਾ 4
ਕਵਿਤਾ 5
ਕਵਿਤਾ 6